Kalkulace bazénu

Zvolte typ bazénu, ke kterému chcete provést kalkulaci.

Laminátové bazényKalkulace laminátových bazénů


Fóliové bazényKalkulace bazénů z těžké fólie

Tyto bazény jsou již předvyrobené, osazují se přímo na místo určení. U jejich usazení je tak nutná pečlivá stavební připravenost, musí ležet na základové betonové desce a okolí nemusí být vylito betonem. Rozměry a tvar bazénu včetně umístění schodů jsou však již dopředu dány, což vede k určité uniformitě. Pracnost výroby se odráží v ceně.

Laminát jako takový má dobré mechanické vlastnosti, je stálý v tepelném rozsahu od -40 až do + 100 C°. Při dobrém probarvení nejsou některé možné škrábance vidět. V případě potřeby je možné i ho opravit bez větších komplikací.

Výstavba fóliového bazénu je poměrně rychlá. Bazény fóliové mají jako jediný z typů bazénu neomezenou variabilitu tvarů, počínaje nerovnoměrnou hloubkou dna, tak rozličnými tvary. Další předností je, že může tzv. vyvložkovat již starší bazény a tím jim dát vzhled nového.

Hovoříme zde o tzv. těžké fólii, která má vnitřní vyztužení skelnou vlákninou ve tvaru mřížky proti namáhání, je stabilizována proti UV záření, je vcelku tepelně stálá, nepropustná a stálobarevná. Záruka na materiál a práci se běžně dává 10 let, přičemž životnost fólie je 20 a více let.