Filtrace

FiltraceNávrh je proto nutné podřídit řadě požadavků, aby voda byla nejen vzhledově, ale i kvalitně v pořádku:

 • Zajistit co nejdokonalejší směšování bazénové vody s přiváděnou zdravotně zabezpečenou vodou, aby v celém objemu nádrže byla stejná koncentrace chloru. Toho lze docílit dostatečným počtem a vhodným rozmístěním přívodních trysek, popřípadě dnových odběrů.
 • V co největší možné míře zamezit usazování jemných suspenzí na dně bazénu a zabránit stagnaci vody vyšší hustoty v dolních vrstvách. To zajistí správné rozmístění dnových odběrů.
 • Přepadová hrana bazénu musí být trvale funkční. Přelivné žlábky, gravitační potrubí a akumulační nádrže je potřeba dostatečně dimenzovat.
 • Zajistit plynulé a dokonalé odstraňovaní vzplývajících látek z vodní hladiny bazénu. Tyto látky tvoří na hladině hygienicky závadný film, který je možno účinně a rychle odstraňovat odběrem vody z úrovně hladiny, částečně pomocí hladinové síťky či automatem.
 • Když je hladina níž než vrchní hrana bazénu, dochází k vytváření mastného pruhu, částečně se tomu dá předejít vyšší hladinou a chemickým ošetřením stěny.

Technologie úpravy vody

Cílem všech provozovatelů bazénů je křišťálově čistá a nezávadná voda. Nejlépe je voda v bazénu udržována správným ošetřováním a dezinfekcí. K základnímu vybavení bazénu patří technické zázemí, tzv. bazénová technologie, a dále celá řada doplňků používaných dle velikosti a účelu bazénu. Výběr technologie úpravy vody se volí dle požadavků na kvalitu bazénové vody. Celkový návrh nesleduje jen správnou funkci úpravny, ale i splnění požadavku výměny vody, kdy nepsaným pravidlem je, aby se zhruba za čtyři hodiny protočil celý obsah bazénu. Z toho důvodu je potřeba vždy dimenzovat dostatečně silnou filtraci, je zbytečné, aby slabá filtrace běhala celý den, a přitom se tzv. voda ani nehnula, což bohužel někteří dodavatelé za účelem nalákání si zákazníků na levnější ceny dělají. Úkolem recirkulace a úpravy vody je, aby každá voda v bazénu byla upravená a dezinfikovaná v souladu s příslušnými předpisy a normami. Aby se udržela dobrá kvalita vody, musí se tato dobře čistit. Recirkulační systém je uspořádán většinou takto: bazén – čerpadlo – filtr. Filtr s čerpadlem slouží k odstraňování a filtrování nečistot z bazénu, kdy potřebné chemické přísady bazénové chemie se přidávají ručně nebo automaticky.

Optimální řešení úpravny vody je zhruba toto:

 • mechanické předčištění
 • odstranění látek tvořících zákal
 • dávkování PH
 • dávkování chlóru (zamezení růstu řas)
 • zabezpečení zdravotní nezávadnosti vody
 • ohřev vody

To jsou zhruba zásady, které by se měly dodržovat. V dnešní době je již možno volit několik způsobů čištění nejen pomocí chlóru, ale i třeba UV zářením, ionizací, solnizací apod. Technické vybavení může být umístěno mimo bazén v šachtě, v samostatné suché místnosti (např. v suterénu domu) nebo systémy filtračních jednotek mohou být zabudovány (včetně protiproud. trysek, vytápění i podvodního osvětlení) do filtračního prostoru na okraji bazénu, případně do tzv. filtračního schodiště, čímž se ušetří na potrubních rozvodech a prostupech do bazénu.

Úprava vody probíhá v několika fázích - mechanickým předčištění, chemicky a následně se voda upravuje dezinfekcí. Mechanický způsob (předčištění) je prováděn lapači nečistot, kde se z vody odstraní větší nečistoty, jako jsou vlasy, řasy, látky plovoucí na hladině. Chemickým způsobem se odstraňují z vody látky které způsobují zákal vody. U menších bazénů bývá kvalita vody zajišťována účelným filtračním zařízením a dávkováním dezinfekčních prostředků.

Filtry

Volba filtru závisí na požadovaném výkonu – mohou to být malé závěsné filtry (s papírovými nebo textilními vložkami) vhodné pro bazény do 15 m3 nebo pro větší bazény komfortní pískové filtry. Filtrační zařízení bývá osazeno na základovou desku, na níž je umístěna filtrační nádoba s několikacestným ventilem (zpravidla šesticestným) a samonasávací čerpadlo s vlásenkovým předfiltrem.

Pro potřebu čištění každého bazénu je potřeba vodu filtrovat a dezinfikovat, aby voda zůstávala průzračně čistá. K tomu jak již v předchozím textu bylo řečeno slouží filtrační jednotky, jejichž velikost se stanovuje dle velikosti bazénu a klíče čtyř hodin (např. bazén o obsahu 20 m3 by měl mít filtraci o výkonu čištění 7 m3/hod.). Filtrace je proces oddělování pevných částic rozptýlených ve vodě pomocí filtrační přepážky, která zachytí pevné částice a propustí tekutinu. Filtrací (v kombinaci s vysáváním) odstraníme z bazénu většinu nečistot a tím snížíme rozklad a zahnívání pevných částí v bazénové vodě. Zredukuje se tím dávkování chemie a tím se sníží i finanční náklady na provoz bazénu. Filtrace pracuje na principu zachytávání a cezení nečistot v písku, případně ve filtračních vacích nebo kartuších. Nejčastěji se pro filtraci používají uzavřené tlakové filtry různé konstrukce. Filtrační nádoba bývá zhotovena z kovových, polypropylénových nebo sklolaminátových materiálů. Všechny filtry mají v zásadě stejnou konstrukci, liší se pouze výškou, tvarem, materiálem, filtračním médiem a konstrukčním provedením. Dělí se na gravitační nebo tlakové.

Gravitační, tzv. otevřené filtry se vyskytují pouze u starších provozů a jsou postupně nahrazovány tlakovými.

Tlakové, tzv. uzavřené filtry musí být konstrukčně řešeny tak, aby splňovaly řadu provozních požadavků – maximální provozní tlaky, automatické odvzdušnění, měření tlaku a průzor. Jedná se o stojaté nádoby obsahující filtrační materiál. Filtry běžně rozdělujeme:

 • pískové (nejpoužívanější)
 • kartušové
 • filtry na bázi textilních vaků
 • molitanové

Čerpadla

Bazénová čerpadla bývají plastová, litinová, případně z bronzové nebo nerezové konstrukce, což zajišťuje jejich dlouhou životnost v prostředí bazénové vody. Nejlevněji vychází plastová čerpadla, naopak bronzová a nerezová jsou pro domácí použití již dražší. Čerpadlo musí zajišťovat sání. To znamená, že jeho sací potrubí je zatopeno vodou. Čerpadlo by proto mělo být umístěno pod úrovní hladiny. V některých případech kdy není možno umístit čerpadlo pod úroveň hladiny se využívá zpětná klapka, která nám částečně „podrží“ vodu aby nedocházelo k zbytečnému zavzdušnění potrubí a tím k narušení cirkulace vody. V těchto případech je výhodné mít silnější čerpadlo aby případně stihlo včas nasát vodu z bazénu. Jinak by bylo potřeba při každém spouštění filtrace tuto tzv. "zalít".

Pískové filtry

Pískové filtry si svou jednoduchou obsluhou, finanční nenáročností a pohodlnou obsluhou zajistily stálé místo na trhu. Vyrábí se z různých materiálů (plastové, ovíjený sklolaminát, nerezové apod.), v tvarově odlišných verzích (s vrchním plněním, půlené apod.). Vertikální tlakové filtry bývají uzavřené válcovité nádrže s vydutými dny a filtrační náplň tvoří speciální křemičitý písek, který má hranatý tvar. Zrnitost písku je závislá na konkrétním filtru, nejčastěji bývá 0,25 až 1,2 mm. Podle složení mohou být jednovrstvé, dvouvrstvé nebo vícevrstvé. Některé filtry pracují také na principu náplavné filtrace, kdy se na základní nosič (síto,tkanivo) naplavuje vrstva jemného materiálu (křemelina, perlit aj.), který tvoří se zachyceným znečištěním filtrační vrstvu. Nejběžněji se však, jak již bylo řečeno, používá k čištění vod písek. Znečištěný písek, který vznikne při filtrování vody, se vyčistí zpětným průplachem (otočení cirkulace vody, zvíření písku a vypuštění nečistot do kanalizace). Písek by měl vydržet při dobré údržbě 2 roky. Pak je nutná výměna. Jelikož cena písku není vysoká, tak ani výměna písku není zátěží pro rozpočet domácnosti.

Podkategorie