Ohřevy

Vodu pro bazén je možné ohřívat:

  • elektrickým ohřevem
  • tepelným výměníkem
  • solárním zařízením
  • tepelnými čerpadly

V podstatě je elektroohřev prováděn prostřednictvím průtokového ohřívače. Výhodou je možnost volby výkonu a především nezávislost na vnějších podmínkách, jeho nevýhodou je vyšší spotřeba elektrické energie. Využití zbytkového tepla z plynového kotle, tepelného čerpadla nebo solárního zařízení patří k progresivním způsobům vytápění.

Alternativní způsoby ohřevu

Velmi výhodné je využívat pro dohřívání vody v bazénech alternativních zdrojů energie, jako jsou solární systémy a tepelná čerpadla. Solární systém využívá dopadající energii slunečního záření, která se zachytí kolektorem a přemění na teplo, které je teplonosným médiem přenášeno do bazénu nebo do zásobní nádrže. Solární systémy pro celoroční využití představují kolektory s vysokou účinností, dlohou životností a odolností proti vysokým teplotám. Investice do solárních systémů se rozhodně vyplatí, protože mohou v ročním průměru ušetřit až 80 % energie potřebné na ohřev (běžnými způsoby) vody v bazénech i pro provoz v přidružených zařízeních (vytápění, umývání, sprchování apod.). Solární zařízení pro ohřev teplé vody lze u rodinných domů umísťovat na střechu domu, garáže, případně jiných objektů nebo může být instalováno volně u bazénu na podpěrách, vždy se snahou orientovat co největší plochu solárních panelů na jih, popřípadě jihozápad. Kolektor může být s nosnou konstrukcí upevněn na střechu i pod prosklenou část střechy. Kromě stacionárních systémů se vyrábí i řada mobilních solárních zařízení pro ohřev vody. Také lze využít slunečních paprsků pro ohřev speciálních solárních sprch.

Podle způsobu ohřevu vody se rozlišují dva základní systémy, a to přímý a nepřímý ohřev vody.

Přímý ohřev vody

Přímý ohřev bazénové vody, tzv. jednookruhový, se uplatňuje pro sezónní využití. Kolektory vodu v bazénu ohřívají přímo, takže solární potrubní okruh propojuje bazén se solárními kolektory (bazénová voda protéká kolektory) a v zimním období se stejně jako z potrubí, které zajišťuje cirkulaci, tak i ze solárních kolektorů vypustí voda. Jejich demontáž není nutná. Do okruhu nemusí být vřazován solární zásobník, protože bazén slouží současně jako akumulátor tepla.

Nepřímý ohřev vody

Nepřímý ohřev vody se uplatňuje pro ohřev vody bazénů s celoročním provozem. Používá se dvoukruhová soustava, kde jsou odděleny solární okruh a potrubní okruh ohřívané bazénové vody prostřednictvím vřazeného výměníku tepla. Zásobník a potrubí solárního okruhu jsou izolovány, aby se zabránilo zbytečným ztrátám.

Tepelné čerpadlo

Pro větší bazény lze pro přípravu teplé vody a vytápění bazénových prostorů u vnitřních bazénů použít další z alternativních zdrojů – tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo dokáže zužitkovat teplo okolního prostředí nebo odpadní teplo.

Jsou to zařízení, která získávají tepelnou energii o nízké teplotě z přírodního prostředí (z půdy, vody, vzduchu) a převádí ji na vyšší teplotu, využitelnou pro vytápění a ohřev vody. Činnost tepelného čerpadla je možné přirovnat k principu chladničky, kdy se okolní teplo mění v chlad (princip je zde pochopitelně obrácen).

Tepelné ztráty

V souvislosti s ohřevem bazénové vody je třeba počítat se způsobem zamezení úniku tepla z bazénu. Tepelné ztráty mohou vznikat zejména odparem z vodní hladiny, u nadzemních bazénů ztrátou přes stěny do okolního vzduchu apod.

K omezení tepelných ztrát a pro uchování teploty v bazénech je třeba zakrývat vodní hladinu v době, kdy se bazén nepoužívá, a v noci, kdy jsou venkovní teploty nižší, solárními plachtami nebo venkovní bazény zastřešit. Solární plachty plavou na hladině a svou tepelněizolační vrstvou omezují ztráty tepla.